Өнөр жай үн менен башкаруу

Өнөр жай өндүрүш кайра иштетүү үчүн машиналар жана машина системасын кол иш ордуна көп автоматтык контролдоо, автоматтык тууралоо аппараттын өнөр-жай өндүрүшүнүн төмөндөөсү колдонулат.

Subcategory боюнча издөө